סרטוני כושר – אמא חוזרת לג’ינס 01.01.2024

האימונים לחודש הקרוב, תני בראש!!!

Filters
Reset

אימונור בטן 20:06

אימונור בטן – ישבן 16:05

אימונור כסא 13:02

אימונריון אירובי 12:43

אימונריון משולב 21:51

אימונריון משולב 19:06

אימונור קיקבוקס

אימונריון משולב 22:50

אימונור מתחילות 44:18

אימונור כוח רגליים 10:54

אימונור ריקוד 09:48

אימונריון אירובי 16:32

אימונור מתקדמות 51:22

אימונור מתקדמות 45:11

אימונור מתקדמות 41:59

אימונור מתקדמות 46:22

אימונור בטן 17:25

אימונריון כוח – מזרון 17:08

אימונור קיקבוקס 10:56

אימונור מתחילות 39:18

אימונריון רגליים 16:06

אימונור בטן – משקולות 20:04

אימונור מתקדמות 52:47

אימונור מתחילות 25:04

אימונריון מדרגה 14:02

אימונור משקולות 13:50

אימונריון משולב 17:23

אימונור בטן 21:11

אימונור בטן 16:46

אימונור מתחילות 32:09

אימונור קיקבוקס 32:39

אימונור בטן 09:12

אימונור רגליים 36:40

אימונור ריקוד 05:48

אימונור מתחילות 34:50

אימונריון משולב 14:42

אימונור מתקדמות 48:33

אימונור מתחילות 31:37

אימונריון כח נמוך 12:57

אימונור מתקדמות 48:13

אימונור CORE 18:15

אימונור מתקדמות 46:59

אימונריון אירובי 18:37

אימונריון אירובי 14:55

אימונור משקולות ידיים 32:32

אימונור מתחילות 35:44

אימונור מתקדמות 35:22

אימונור מתקדמות 41:25

אימונור מתחילות 30:38

אימונור מתחילות 38:10

אימונור מתקדמות 49:54

אימונור מתקדמות 42:43

אימונור מתקדמות 53:35

אימונור כוח רגליים/ירכיים 13:46

אימונור מתחילות 35:07

אימונור מתקדמות 53:17

אימונור מוביליטי 24:03

אימונור מתחילות 37:08

אימונור מתקדמות 51:34

אימונור מתחילות 51:00

אימונור אירובי 21:44