איזור זה מיועד למשתמשות רשומות המחוברות לאתר.

סרטוני כושר – צום לסירוגין 02/07/24

האימונים לחודש הקרוב, תני בראש!!!

Filters
Reset

אימונור ריקוד 09:48

אימונור מתחילות 44:18

אימונור כוח רגליים 10:54

אימונריון אירובי 16:32

אימונור מתקדמות 51:22

אימונור מתקדמות 45:11

אימונור מתקדמות 41:59

אימונור מתקדמות 46:22

אימונור בטן 17:25

אימונריון כוח – מזרון 17:08

אימונור קיקבוקס 10:56

אימונור מתחילות 39:18

אימונריון רגליים 16:06

אימונור בטן – משקולות 20:04

אימונור מתקדמות 52:47

אימונור מתחילות 25:04

אימונריון מדרגה 14:02

אימונור משקולות 13:50

אימונריון משולב 17:23

אימונור בטן 21:11

אימונור בטן 16:46

אימונור מתחילות 32:09

אימונור קיקבוקס 32:39

אימונור בטן 09:12

אימונור רגליים 36:40

אימונור ריקוד 05:48

אימונריון משולב 14:42

אימונור מתחילות 34:50

אימונור מתקדמות 48:33

אימונור מתחילות 31:37

אימונריון כח נמוך 12:57

אימונור מתקדמות 48:13

אימונור CORE 18:15

אימונור מתקדמות 46:59

אימונריון אירובי 18:37

אימונריון אירובי 14:55

אימונור משקולות ידיים 32:32

אימונור מתחילות 35:44

אימונור מתקדמות 35:22

אימונור מתקדמות 41:25

אימונור מתחילות 30:38