סרטוני כושר – מצליחות בגדול 19.02.2024

האימונים לחודש הקרוב, תני בראש!!!

אימונור מותאם 14:50

אימונור כח מותאם 21:37

אימונור משקולות 16:24

אימונור ישיבה / שכיבה על מזרון 32:10

אימונור משולב 41:19

אימונור אירובי מותאם 16:14

אימונור מותאם 36:44

אימונור מותאם 18:14

אימונור אירובי 24:26

אימונור כח 26:02

אימונור משקולות 15:09

אימונור מותאם משקולות 20:19

אימונור מותאם-מזרון 15:14

אימונור אירובי 13:21

אימונור מותאם 22:58

אימונור משולב 20:56

אימונור מותאם 24:54

אימונור משולב 10:55

אימונור משקולות מותאם 17:23

אימונור משקולות 21:13