סרטוני כושר – מצליחות בגדול 04.03.2024

האימונים לחודש הקרוב, תני בראש!!!

אימונור משקולות מותאם 17:23

אימונור מותאם 23:11

אימונור משקולות 21:13

אימונור משולב מותאם 18:52

אימונור כח 06:35

אימונור משולב 22:03

אימונור ישיבה שכיבה 17:28

אימונור בטן מותאם 18:25

אימונור אירובי מותאם 19:24

אימונור בטן – ירכיים מותאם 13:59

אימונור מותאם 23:18

אימונור אירובי 17:37

אימונור מותאם בישיבה/שכיבה על מזרון 32:10

אימונור מותאם 29:26

אימונור אירובי מותאם 14:46

אימונור מותאם 17:09

אימונור משקולות מותאם 11:42

אימונור משקולות 16:49

אימונור בטן ירכיים מותאם 24:43

אימונור מותאם 30:03

אימונור מותאם 23:11

אימונור מותאם 16:28

אימונור בטן מותאם 18:25

אימונור מותאם 42:59

אימונור כח 19:37

אימונור משקולות 17:07

אימונור אירובי 17:20

אימונריון רגליים 16:06

אימונור אירובי 12:22

אימונור כח 25:38

אימונור משולב 19:44