סרטונים כלליים

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. מוסן מנת. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורך. להאמית קרהשק סכעיט דז מא, מנכם למטכין נשואי מנורךגולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

סרטון מספר 7 – נקודות אזהרה בתהליך

סרטון מספר 6 – למה כדאי להחזיק בקבוק מים לידכן

סרטון מספר 4 – איך לסדר נכון את הארוחות בחלון האכילה

סרטון מספר 5 – נקודות חשובות על שובע

אימונור מותאם 23:18

אימונור מתחילות 44:18

אימונור כוח רגליים 10:54

אימונור ריקוד 09:48

אימונריון אירובי 16:32

אימונור מתקדמות 51:22